เกี่ยวกับเรา


Website SamrongPlan.com เป็นเว็บไซต์ที่เครือข่ายชาวบ้านประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้ขึ้นตรงต่อหน่วยงานภาครัฐใดๆ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 โดย คุณประหยัด สุภาพ (นุ๊ป) (Creation Date: 2007-04-18)