News ข่าวประชาสัมพันธ์

สวดมนต์ข้ามปี 2562

วัดบ้านสำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี
ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก
ณ วัดบ้านสำโรงพลัน ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ