www.samrongplan.com เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร วัดบ้านสำโรงพลัน ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
วัดบ้านสำโรงพลัน
โทร. ๐-๔๕๖๗-๕๐๖๘   หน้าแรก : ประวัติวัด : กิจกรรมวัด : รูปภาพ : สมุดเยี่ยม : ชุมชน 
SamrongPlan.com/wat/
หน้าหลัก
> ประวัติวัด
> กิจกรรมของวัด
> สมุดเยี่ยมเยียน
> กระทู้ข่าวสาร

> ติดต่อทางวัด

> ตู้รับบริจาค
> ติดต่อ บรรณาธิการเว็บ
5 - 15 มีนาคมของทุกปี
เชิญร่วมปฏิบัติธรรม
ในงานปริวาสธรรม
ประจำปี

โทรศัพท์
0-4567-5068


ข่าวสารบ้านเมือง
TV3 • TV5 • TV7 • TV9 • TV11 • ITV • UBC • TGN
A-time • 88FM • 90.5FM • 91.5FM • 93.5FM • ลูกทุ่ง95FM • 98FM • 100.5FM • 106.5FM • SportRadio
ไทยรัฐ : เดลินิวส์ : ในเครือมติชน : The Nation : กรุงเทพธุรกิจ : คม ชัด ลึก : Bangkok Post : ผู้จัดการ : ฐานฯ : INN : ไทยโพสต์ : เส้นทางเศรษฐกิจ : สยามกีฬา
สำนักข่าว ตปท.
NHK : SCMP : CNN : msnBC : News : BBC : Reuters : AP. : AFP.
Virus Update!
Symantec : Cert
ThaiCert : mcAFee
เครือข่ายพระพุทธศาสนา
+ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
+ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
+ ร.ร.พระปริยัติธรรม
+ กลุ่มพุทธทาสศึกษา, กลุ่มมัญชุศรี
+ สนง.พระพุทธศาสนา จ.อำนาจเจริญ
+ วัดชลประทานฯ
+ วัดปัญญานันทาราม
+ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
+ วัดไทรงามธรรมธราราม
+ วัดเกาะวาลุการาม ลำปาง
+ วัดศรีทวี จ.นครศรีฯ
+ แม่กองธรรมสนามหลวง
+ วัดขุนจันทร์ [กทม.]
+ วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี
+ วัดเจติยาคีรีวิหาร [หนองคาย]
+ วัดถ้ำแฝด [กาญจนบุรี]
+ วัดท่าตอน [เชียงใหม่]
+ วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร [กทม.]
+ วัดนาคปรก [กทม.]
+ วัดบัวงาม [ราชบุรี]
+ วัดป่าเชิงเลน[กทม.]
+ วัดพระแก้ว
+ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
+ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
+ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม [กทม.]
+ วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง
+ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
+ วัดราชสิทธาราม [กทม.]
+ วัดราษฎร์ศรัทธาราม [ปทุมธานี]
+ วัดสังฆทาน [นนทบุรี]
+ วัดหนองภูมิ [พิจิตร]
+ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
+ วัดหัวตะพาน [ชัยนาท]
+ สมาธิเน็ท
+ วัดพระพุทธชินราช
+ วัดญาณรังษี
+ ยุวสงฆ์.คอม
+ Buddhanusorn
+ วัดคีรีวงศ์
วัดไทยในต่างประเทศ
+ วัดพระพุทธชินราช พุทธิชิโนฮิลส์ (usa.)
+ วัดศรีนครินทรวราราม (สวิต)
+ วัดพุทธธรรม
+ วัดญาณรังษี(USA-DC)
+ วัดใหม่สามัคคีธรรม (Lasvegus)
+ วัดสามัคคีธรรม (usa.)
+ วัดป่าสันติธรรม (UK)
+ วัดไทยใน usa.
+ วัดป่าอภัยคีรี (CA.)
+ วัดพุทธดัลลัส
แจ้ง Links เสียที่นี่...
แจ้งเพิ่ม Links ที่นี่...
Stop to Drink
รักบ้านเกิด(ด้วยคนนะ)
+ สำโรงพลัน ดอท คอม
+ ร.ร.บ้านสำโรงพลัน
+ ร.ร.ไพรบึงวิทยาคม
+ ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
+ ศาลากลางศรีสะเกษ
+ ศรีสะเกษดอทคอม
+ ขุขันธ์ดอทคอม
+ ขุขันธ์ดอทเน็ต
+ ขุนหาญดอทคอม
+ หอการค้าจังหวัด
+ กรอ.จังหวัด
+ ศรีสะเกษเซนเตอร์
+ สาธารณสุขศรีสะเกษ
+ รพ.ศรีสะเกษ
+ รพ.ขุนหาญ
+ ตำรวจภูธรศรีสะเกษ
+ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ
+ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
+ สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ
+ ศูนย์ศรีสะเกษ
+ กันทรลักษ์วิทยา
+ กระแซงวิทยา
+ สตรีสิริเกษ
+ กศน.ศรีสะเกษ
+ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
+ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
+ ศรีสะเกษวิทยาลัย (ศ.ก.ว.)
+ ร.ร.บ้านโนนสูง
+ สสวท.
+ OBEC.go.th
แจ้ง Links เสียที่นี่...
แจ้งเพิ่ม Links ที่นี่...

Khukun.com

www.PriBung.comบ้านสำโรงพลัน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอไพรบึง ห่างจากอำ เภอ 3 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดมาทางทิศใต้ 44 กิโลเมตร ด้านทิศใต้ติดกับเขตอำเภอขุนหาญ ทิศตะวันตก ติดกับเขตอำเภอขุขันธ์ ทิศตะวันออกติดเขตอำเภอกันทรลักษณ์

บ้านสำโรงพลัน เดิมชื่อว่า "บ้านสำโรงปั๊วคลัน" ที่มีชื่อเช่นนี้ เพราะทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้หนองน้ำใหญ่ และบริเวณหนองน้ำนั้นก็มีงูเหลือมอาศัยอยู่ด้วย ข้างๆ หนองน้ำใหญ่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีต้นสำโรงต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง (ปัจจุบันก็ยังปรากฎอยู่) จึงพากันเรียกขานหมู่บ้านของตนเองว่า "สำโรงปั๊วคลัน" หรือ "สำโรงงูเหลือม" ภายหลังได้เรียกขานเพี้ยนไปเป็น "สำโรงพลัน" ในที่สุด

www2.se-ed.net/sumrongplun/

บ้านสำโรงพลัน สันนิษฐานว่า ตั้งมาประมาณปลายกรุงศรีอยุธยา ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาเขมรในการพูดสื่อสาร นับถือศาสนาพุทธ บริหารการปกครองระดับเทศบาล ประชากรมีขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง เชือถือผีของบรรพบุรุษ ผีสางเทวดา มีอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา และรับจ้าง เป็นต้น มีรายได้ค่อนข้างต่ำ แบ่งการปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 15 มีประชากรโดยรวมทั้ง 3 หมู่ ประมาณ 3,624 คน(ปี 2545) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอไพรบึง

วัดบ้านสำโรงพลัน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มีพระภิกษุ สามเณร จำพรรษาปีละประมาณ 14 รูป มีพระครูประกาศธรรมกิจ เป็นเจ้าอาวาส

ด้านการศึกษา

จัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และจัดส่งพระภิกษุ สามเณร ไปศึกษาตามสำนักเรียนต่างๆ ตลอดถึงมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน เป็นประจำทุกปี

+ เดลี่@เวบ จาก นสพ.ไทยรัฐ
+ เดลี่@เวบ ย้อนหลัง
+ Supap.com : webmaster

ด้านการเผยแผ่

วัดบ้านสำโรงพลัน ปัจจุบันตั้งเป็นที่ตั้ง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา อันเป็นศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่ สาขาของ ศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย วัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และได้จัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ มากมาย

Click here


ดูแผนที่ วัดบ้านสำโรงพลัน ขนาดใหญ่ขึ้น
ดื่ม หรือจำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
* ในบริเวณวัด *
จะมีความผิดตามกฎหมาย
จะถูกจับดำเนินคดีทันที

พบเห็นการละเมิดกฎหมาย
โปรดแจ้ง สภ.อ.ไพรบึง
โทร. 0-4567-5018 หรือ โทร. 191
(ตลอด 24 ชั่วโมง)


StopDrink.com @NooJook Facebook

ภาพกิจกรรม วัดบ้านสำโรงพลัน  


หมายเลขโทรศัพท์ เขตอำเภอไพรบึง
  • วัดบ้านสำโรงพลัน : ๐-๔๕๖๗-๕๐๖๘
  • ร.ร. บ้านสำโรงพลัน : 0-4567-5024
  • สำนักงานเทศบาลตำบลไพรบึง : 0-4567-5112, 0-4567-5272
  • โรงพยาบาลไพรบึง : 0-4567-5067
  • สถานีตำรวจภูธร อ.ไพรบึง : 0-4567-5018
  • ร.ร. ไพรบึงวิทยาคม : โทร. 0-4567-5132 Fax: 0-4567-5327
  • เชิดชัยทัวร์ อ.ไพรบึง : 0-4567-5061
  • แจ้งไฟฟ้าข้อง : 0-4567-5082
  • องค์การโทรศัพท์ อ.ขุขันธ์ : 0-4567-1444
  • คลิกอ่านเพิ่มเติม...
Budpage.com : เพื่อชีวิตและชุมชนชาวพุทธ | ศึกษาพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้ | พระไทยเน็ต : ชุมชนพระไทยในอินเตอร์เน็ต | Amazing จปร. | ดำดี ดอท คอม | อบต. ดอท คอม | ชุมชน ดอท คอม


ศูนย์คุณธรรม ปฏิจจสมุปบาท มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ พลังจิต ลานธรรมเสวนา

ผู้พัฒนาเว็บไซต์
www.supap.com

เว็บไซต์บ้านสำโรงพลัน
วัดบ้านสำโรงพลัน ตำบลสำโรงพลัน
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐
โทรศัพท์ ๐-๔๕๖๗-๕๐๖๘
ปรับปรุง: 22/3/2552